Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-İşbu sözleşme bir tarafta Merkez Mahallesi Kubilay Sokak No:3/A1 Konacık Bodrum adresinde faaliyette bulunan Kartaca Turizm Sey. Tic. Ve San. Ltd. Şti (bundan sonra KARTACA TURİZM olarak anılacaktır) ile diğer tarafta rezervasyon formunda rezervasyon lideri olarak bilgileri bulunan MÜŞTERİ arasında imzalanmıştır.

2-HİZMET:

Rezervasyon formunda belirtilmiş olan hizmetler esas alınacaktır.

3-KONU: işbu sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yukarıda belirlenen ürün ve hizmet sağlanmasını ve taraflar hak ve yükümlülüklerini konu almaktadır.

Müşteriye bu sözleşme ile birlikte teslim edilen Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4-Müşteri ödemenin tamamını yapmadan veya taksitli satımlarda bedelin tamamı için kredi kartı ile taksitli ödeme yapılmadan sözleşme onaylanmış olmayacaktır. Sözleşmenin imza edilmiş olması ödemenin tamamının yapıldığına karine oluşturmaz. Ödemenin yapıldığı her halükarda belgelenmelidir.

5-Müşteri, otel, konaklama ve ilgili yeterli bilgiyi edindiğini, tüm önbilgileri okuduğunu, bilmek istediği tüm konularda gerekli bilgiyi aldığını, ödeme şartları anladığını ve elektronik ortamdan bunu teyidi ettiğini kabul ve beyan eder.

6-KARTACA Turizm, ayıplı hizmetten sorumludur. KARTACA Turizm’den kaynaklanan sebeplerle müşteri sözleşmeyi feshedebilir. Müşteri birinci derece yakının vefatı halinde belgelemek kaydıyla tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih her halükarda yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde ödemesi 7 gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile ödemelerde ödeme alımı iptal edilerek banka tarafından iade gerçekleşir.

Fesih halinde hizmetin başlamasına 30 gün ve daha az süre kalmış ise KARTACA Turizm iade edilecek miktardan %35 kesinti yapar. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez.

MÜŞTERİ, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda müşteri bedelin tamamından sorumludur.

7-Hizmetin sağlanmasına, ulaşım sorunu, olumsuz hava şartları, terör, sel, savaş olasılığı, idari kararlar, otel işletmesinin faaliyetini durdurması ve mücbir sebep hallerinde KARTACA Turizm sözleşme feshedilir ve KARTACA Turizm aldığı ücreti aynen iade eder. Bu gibi hallerde KARTACA Turizmin herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur. Talep eden müşteriye alternatif teklifler sunulur.

Müşterinin, tercih ettiği otelde konaklamasına bir engel çıkar ise KARTACA Turizm, müşteriyi aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

8-KARTACA Turizm, başta seyahat sigortası olmak üzere müşterinin menfaate ve sorumluluklarını bir sigorta şirketine sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi ayrıca ödenir ve sigorta sözleşmesi müşteri ile sigorta şirketi arasında çözümlenir. Sigorta şirketinin belirlediği muafiyet oranı geçerlidir.

9-KARTACA Turizm, müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

10-KARTACA Turizm tarafından paket tur şeklinde hizmet sunulması halinde, işbu sözleşmedeki aynı şartlar geçerlidir.

11-MÜŞTERİ, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarını herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

12-MÜŞTERİ, verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

13-MÜŞTERİ, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet başlangıç tarihine kadar KARTACA Turizm’e bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri KARTACA Turizm’e karşı ileri sürülemez.

SAİR HÜKÜMLER

14-ENKA, müşterinin yaşayacağı her türlü sorunları hızlı ve müşteri memnuniyeti kapsamında çözmeyi amaç edinmiştir. Bu nedenle oluşacak her türlü ihtilaf ve mağduriyet hallerinde çözüm için çaba harcanmakta ve en kısa sürede sorun çözülmektedir. Bu nedenle müşteriden öncelikle sorun/şikâyet/mağduriyet hakkında şikâyetin kendisine bildirilmesini talep etmektedir. Müşteri her türlü şikâyetini yazılı olarak yapmak zorundadır. İşbu sözleşme veya mevzuattan doğan bir talebin oluşması halinde bu talebin öncelikle yazılı olarak KARTACA Turizm’e bildirilecektir. Sorunların en kısa sürede çözülmesi ve taleplerin derhal karşılanması esas olup, her halükarda sonuçlanma için en fazla 7 gün beklenecektir. Bu süre tanınmadan yasal yollara başvuru yapılmayacaktır.

14-İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, Borçlar Kanunu, TÜRSAB düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

15-İşbu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafta Bodrum (Muğla) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

16-Müşterinin yanında hizmetten yararlanan diğer tüketiciler de işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

17-İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. İşbu sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

SÖZLEŞME İPTAL ve İADE KOŞULLARI

1. MİSAFİR ödemenin tamamını yapmadan veya taksitli satımlarda bedelin tamamı için kredi kartı ile taksitli ödeme yapılmadan sözleşme onaylanmayacaktır.

2. MİSAFİR, otel, konaklama ve ilgili yeterli bilgiyi edindiğini, tüm önbilgileri okuduğunu, bilmek istediği tüm konularda gerekli bilgiyi aldığını, ödeme şartları anladığını ve elektronik ortamdan bunu teyidi ettiğini kabul ve beyan eder.

3. MİSAFİR, birinci derece yakının vefatı halinde belgelemek kaydıyla tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih her halükarda yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde ödemesi 7 gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile ödemelerde ödeme alımı iptal edilerek banka tarafından iade gerçekleşir.

4. MİSAFİR, iptal etme durumu konaklama başlamadan 30 gün önceden KARTACA Turizm tarafına bildirmesi gerekir. Ve bu durumda ödemenin tamamı karşı tarafa iade edilir.

5. İptal halinde hizmetin başlamasına 30-15 gün arası daha az süre kalmış ise KARTACA Turizm’e iade edilecek miktardan %35 kesinti yapar.

6.MİSAFİR, hizmetin başlamasına 15 gün ya da daha az  süre içinde iptal etmek isterse. İptal edilebilir. Yalnız hiçbir şekilde ödeme iade edilmez.

7. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez.

8. Misafir, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

9. Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda misafir bedelin tamamından sorumludur.

10. Hizmetin sağlanmasına, ulaşım sorunu, olumsuz durumlarda mücbir sebeplerden dolayı, olasılığı, idari kararlar, otel işletmesinin faaliyetini durdurması ve mücbir sebep hallerinde KARTACA Turizm sözleşme feshedilir ve KARTACA Turizm aldığı ücreti aynen iade eder. Bu gibi hallerde KARTACA Turizm’in herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur. Talep eden müşteriye alternatif teklifler sunulur.

11. Misafirin, tercih ettiği otelde konaklamasına bir engel çıkar ise KARTACA Turizm, müşteriyi aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

12. KARTACA Turizm, başta seyahat sigortası olmak üzere müşterinin menfaate ve sorumluluklarını bir sigorta şirketine sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi ayrıca ödenir ve sigorta sözleşmesi müşteri ile sigorta şirketi arasında çözümlenir. Sigorta şirketinin belirlediği muafiyet oranı geçerlidir.

13. KARTACA Turizm, müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

14. KARTACA Turizm tarafından paket tur şeklinde hizmet sunulması halinde, işbu sözleşmedeki aynı şartlar geçerlidir.

15. MİSAFİR, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarını herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

16. MİSAFİR, verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

17.MİSAFİR, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet başlangıç tarihine kadar KARTACA Turizm’e bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri KARTACA Turizm’e karşı ileri sürülemez.

18. İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. Sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

19. KARTACA Turizm, başta seyahat sigortası olmak üzere müşterinin menfaate ve sorumluluklarını bir sigorta şirketine sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi ayrıca ödenir ve sigorta sözleşmesi müşteri ile sigorta şirketi arasında çözümlenir. Sigorta şirketinin belirlediği muafiyet oranı geçerlidir.

20. KARTACA Turizm, misafire ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

21.Misafir otelde konakladığı süre içerisinde keyfi değişiklik yapmak istediği takdirde hiçbir şekilde ödeme iadesi KARTACA TURİZM tarafından yapılmayacaktır.

22.Seyahat acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ötürü geziyi, konaklamalı turlarda hareket tarihinden 21 gün önce iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.